Fages de Climent a les xarxes

Fages de Climent a les xarxes

Fages a les xarxes

La necessitat de tenir presència a internet és avui inqüestionable en qualsevol camp i el cas de Carles Fages de Climent no s’escapa d’aquesta tendència que ens imposa el ritme dels temps. Per satisfer aquesta necessitat de trobar a la xarxa el màxim d’informació possible sobre el poeta, hi ha a la nostra disposició diverses estratègies que ens permeten situar-lo en una bona posició als cercadors.

En primer lloc, Carles Fages de Climent té entrada actualitzada a la Wikipedia, en diversos idiomes: català, espanyol, francès, anglès, portuguès i xinès. L’11 de gener de 2014, es va celebrar una Viquimarató a la Biblioteca Fages de Climent de Figueres que tenia, entre altres objectius, el de revisar i posar el dia l’entrada de diversos escriptors i escriptores empordanesos, entre ells i molt especialment la del nostre poeta; amb aquesta acció, l’eina de consulta general que és la Wikipedia s’assegura unes dades rigoroses i contrastades.

Per altra banda, i a través del perfil de facebook de Carles Fages de Climent, ens podem mantenir al corrent de les diverses notícies al voltant de la figura del poeta, des de les aparicions en premsa de ressenyes i crítiques dels diferents volums fins a les presentacions dels diversos llibres, passant per altres esdeveniments relacionats, com ara xerrades o conferències al voltant de la seva obra o del propi autor. El perfil de facebook ens ofereix també, periòdicament, alguns tastets diversos de les diferents obres, que ens mostren l’extraordinària versatilitat del poeta. Tota aquesta informació la podem obtenir també a través del compte de twitter de Carles Fages de Climent, que ens permet seguir tot aquest seguit de novetats amb la immediatesa a que ens té acostumats aquest canal.

Per últim, i dins el web-blog que esteu ara consultant, “Compartim Carles Fages de Climent”, diversos experts i estudiosos ens fan una anàlisi de diferents aspectes de l’obra del poeta, des de l’estudi minuciós d’un volum en concret o, en un sentit més general, d’algun dels gèneres cultivats pel nostre autor fins a la valoració de les reedicions publicades, els nous estudis o les edicions de material inèdit fins al moment.

Gràcies a tots aquests canals, l’obra i la figura de Carles Fages de Climent té una important presència a la xarxa que ens permet mantenir-nos informats sobre el poeta empordanès en aquest nou entorn de coneixement.

 

Deixa un comentari

You must be logged in to post a comment.